ikona, ki parikazuje račun

KLASIČNO RAČUNOVODSTVO

Poudarek pri klasičnem računovodstvu je v fizičnem prevzemu dokumentov stranke enkrat mesečno ali po potrebi tedensko in naknadno njihovo knjiženje, obračun plač in izplačil fizičnim osebam, obračun davka na dodano vrednost, izpisi odprtih postavk, računovodska poročila, … Klasično računovodstvo je najbolj primerno za mikro podjetja ali samostojne podjetnike z majhnim obsegom dokumentov, saj podatki od strank do računovodskega servisa pridejo z zamikom, prav tako tudi informacije od računovodstva do stranke.

ikona, ki prikazuje računalnik

SPLETNO RAČUNOVODSTVO

Poudarek pri spletnem računovodstvu je dnevna ažurnost in dostop do posredovane dokumentacije v računovodstvo. Stranka in računovodski servis operirata znotraj skupnega programa, do katerega imata oba dostop in vsi poslovni dogodki, ki jih naredi bodisi stranka, bodisi računovodski servis so pri obeh vidni takoj. To pomeni, da ko stranka na primer izda račun, ima računovodski servis že podatke o prihodku, davku na dodano vrednost in terjatvi do kupcev. Prednost je v sprotnem evidentiranju vseh poslovnih dogodkov, pdf arhivu dokumentov ter dnevno ažurnih izpisih in informacijah, ki jih stranka potrebuje za svoje poslovanje.

STORITVE, KI VAM JIH ZAGOTOVIMO

 • KNJIGOVODSKE, RAČUNOVODSKE STORITVE
 • SVETOVANJE
 • ADMINISTRATIVNE STORITVE
 • DODATNE OPCIJE
 • urejanje prejete poslovne dokumentacije
 • kontiranje in knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige
 • vodenje pomožnih knjig in razčlenjevanje razvidov (analitične evidence terjatev in obveznosti, analitične evidence osnovnih sredstev)
 • spremljanje odprtih postavk (kupci in dobavitelji)
 • analitično razvidovanje stroškov in prihodkov
 • izračuni obresti
 • sestavljanje letnega poročila skladno z ZGD in SRS za poslovne potrebe ter za namen javne objave in statistične potrebe
 • vodenje davčnih evidenc (npr. evidence po predpisih o DDV) ter sestavljanje davčnih obračunov, kot so npr. obračun davka dohodka pravnih oseb, obračun davka na dodano vrednost, obračun davčnega odtegljaja po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali po Zakonu o dohodnini ter sestavljanje drugih davčnih obračunov
 • obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve kot tudi drugih dohodkov fizičnih oseb, katerih izplačevalec je naročnik te pogodbe (kot npr. avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, dohodkov iz najemnin, …), vključno z izdelavo vseh z zakonom ali drugimi predpisi predpisanih obračunov in poročil, povezanih s temi izplačili (ob samem izplačilu ali ob zaključku leta)
 • vodenje materialnega knjigovodstva, priprava poročil, vezanih na dobavo in izdajo blaga ter materiala (intrastat)
 • sestavljanje poročil po naročilu naročnika za njegove potrebe (npr. za potrebe uprave, lastnikov) in izdelovanje poročil, predpisanih z zakonom ali drugimi predpisi za potrebe Banke Slovenije, Statističnega urada, ZPIZ in morebitnih drugih državnih inštitucij ter drugih oseb (npr. banke, zavarovalnice) na željo naročnika
 • sodelovanje pri revizijskih in inšpektorskih pregledih naročnikovega poslovanja
 • obveščanje o spremembi davčne zakonodaje
 • svetovanje na področju računovodenja ter na drugih področjih, povezanih z računovodenjem in vodenjem davčnih evidenc ter priprave verodostojnih računovodskih listin
 • svetovanje na področju davkov in obdavčevanja
 • svetovanje na področju organizacije in priprave internih dokumentov
 • poslovno svetovanje
 • svetovanje na področju kadrov (prijave, odjave, pogodbe, delovna dovoljenja)
 • priprava internih aktov
 • priprava opominov
 • priprava dvostranskih in večstranskih pobotov
 • fakturiranje
 • priprava plačilnih nalogov
 • priprava pogodb
 • ostala administrativna dela
 • možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke
 • pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, preoblikovanju, pripojitvi in razdelitvi podjetja
 • možnost elektronskega bančništva
 • klasično računovodstvo
 • spletno računovodstvo

Pri spletnem računovodstvu se izvajajo dela znotraj skupnega programa tako s strani stranke kot računovodstva, da je zagotovljen ažuren vpogled v podatke ter ne prihaja do podvajanja opravil (knjiženje izdanih računov in podobno). Za spletno računovodstvo uporabljamo program MiniMax (podjetje SAOP d.o.o.). Možen je tudi dogovor za uporabo spletnega računovodstva v programu Pantheon.

 • KNJIGOVODSKE, RAČUNOVODSKE STORITVE
 • SVETOVANJE
 • ADMINISTRATIVNE STORITVE
 • DODATNE OPCIJE
 • urejanje prejete poslovne dokumentacije
 • kontiranje in knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige
 • vodenje pomožnih knjig in razčlenjevanje razvidov (analitične evidence terjatev in obveznosti, analitične evidence osnovnih sredstev)
 • spremljanje odprtih postavk (kupci in dobavitelji)
 • analitično razvidovanje stroškov in prihodkov
 • izračuni obresti
 • sestavljanje letnega poročila skladno z ZGD in SRS za poslovne potrebe ter za namen javne objave in statistične potrebe
 • vodenje davčnih evidenc (npr. evidence po predpisih o DDV) ter sestavljanje davčnih obračunov, kot so npr. obračun davka dohodka pravnih oseb, obračun davka na dodano vrednost, obračun davčnega odtegljaja po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali po Zakonu o dohodnini ter sestavljanje drugih davčnih obračunov
 • obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve kot tudi drugih dohodkov fizičnih oseb, katerih izplačevalec je naročnik te pogodbe (kot npr. avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, dohodkov iz najemnin, …), vključno z izdelavo vseh z zakonom ali drugimi predpisi predpisanih obračunov in poročil, povezanih s temi izplačili (ob samem izplačilu ali ob zaključku leta)
 • vodenje materialnega knjigovodstva, priprava poročil, vezanih na dobavo in izdajo blaga ter materiala (intrastat)
 • sestavljanje poročil po naročilu naročnika za njegove potrebe (npr. za potrebe uprave, lastnikov) in izdelovanje poročil, predpisanih z zakonom ali drugimi predpisi za potrebe Banke Slovenije, Statističnega urada, ZPIZ in morebitnih drugih državnih inštitucij ter drugih oseb (npr. banke, zavarovalnice) na željo naročnika
 • sodelovanje pri revizijskih in inšpektorskih pregledih naročnikovega poslovanja
 • obveščanje o spremembi davčne zakonodaje
 • svetovanje na področju računovodenja ter na drugih področjih, povezanih z računovodenjem in vodenjem davčnih evidenc ter priprave verodostojnih računovodskih listin
 • svetovanje na področju davkov in obdavčevanja
 • svetovanje na področju organizacije in priprave internih dokumentov
 • poslovno svetovanje
 • svetovanje na področju kadrov (prijave, odjave, pogodbe, delovna dovoljenja)
 • priprava internih aktov
 • priprava opominov
 • priprava dvostranskih in večstranskih pobotov
 • fakturiranje
 • priprava plačilnih nalogov
 • priprava pogodb
 • ostala administrativna dela
 • možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke
 • pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, preoblikovanju, pripojitvi in razdelitvi podjetja
 • možnost elektronskega bančništva
 • klasično računovodstvo
 • spletno računovodstvo

Pri spletnem računovodstvu se izvajajo dela znotraj skupnega programa tako s strani stranke kot računovodstva, da je zagotovljen ažuren vpogled v podatke ter ne prihaja do podvajanja opravil (knjiženje izdanih računov in podobno). Za spletno računovodstvo uporabljamo program MiniMax (podjetje SAOP d.o.o.). Možen je tudi dogovor za uporabo spletnega računovodstva v programu Pantheon.

 • urejanje prejete poslovne dokumentacije
 • kontiranje in knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige
 • vodenje pomožnih knjig in razčlenjevanje razvidov (analitične evidence terjatev in obveznosti, analitične evidence osnovnih sredstev)
 • spremljanje odprtih postavk (kupci in dobavitelji)
 • analitično razvidovanje stroškov in prihodkov
 • izračuni obresti
 • sestavljanje letnega poročila skladno z ZGD in SRS za poslovne potrebe ter za namen javne objave in statistične potrebe
 • vodenje davčnih evidenc (npr. evidence po predpisih o DDV) ter sestavljanje davčnih obračunov, kot so npr. obračun davka dohodka pravnih oseb, obračun davka na dodano vrednost, obračun davčnega odtegljaja po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali po Zakonu o dohodnini ter sestavljanje drugih davčnih obračunov
 • obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve kot tudi drugih dohodkov fizičnih oseb, katerih izplačevalec je naročnik te pogodbe (kot npr. avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, dohodkov iz najemnin, …), vključno z izdelavo vseh z zakonom ali drugimi predpisi predpisanih obračunov in poročil, povezanih s temi izplačili (ob samem izplačilu ali ob zaključku leta)
 • vodenje materialnega knjigovodstva, priprava poročil, vezanih na dobavo in izdajo blaga ter materiala (intrastat)
 • sestavljanje poročil po naročilu naročnika za njegove potrebe (npr. za potrebe uprave, lastnikov) in izdelovanje poročil, predpisanih z zakonom ali drugimi predpisi za potrebe Banke Slovenije, Statističnega urada, ZPIZ in morebitnih drugih državnih inštitucij ter drugih oseb (npr. banke, zavarovalnice) na željo naročnika
 • sodelovanje pri revizijskih in inšpektorskih pregledih naročnikovega poslovanja
 • obveščanje o spremembi davčne zakonodaje
 • svetovanje na področju računovodenja ter na drugih področjih, povezanih z računovodenjem in vodenjem davčnih evidenc ter priprave verodostojnih računovodskih listin
 • svetovanje na področju davkov in obdavčevanja
 • svetovanje na področju organizacije in priprave internih dokumentov
 • poslovno svetovanje
 • svetovanje na področju kadrov (prijave, odjave, pogodbe, delovna dovoljenja)
 • priprava internih aktov
 • priprava opominov
 • priprava dvostranskih in večstranskih pobotov
 • fakturiranje
 • priprava plačilnih nalogov
 • priprava pogodb
 • ostala administrativna dela
 • možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke
 • pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, preoblikovanju, pripojitvi in razdelitvi podjetja
 • možnost elektronskega bančništva
 • klasično računovodstvo
 • spletno računovodstvo

Pri spletnem računovodstvu se izvajajo dela znotraj skupnega programa tako s strani stranke kot računovodstva, da je zagotovljen ažuren vpogled v podatke ter ne prihaja do podvajanja opravil (knjiženje izdanih računov in podobno). Za spletno računovodstvo uporabljamo program MiniMax (podjetje SAOP d.o.o.). Možen je tudi dogovor za uporabo spletnega računovodstva v programu Pantheon.

Scroll to Top

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo in spremljamo statistiko.