Menu

Storitve

OBSEG KNJIGOVODSKO-RAČUNOVODSKIH STORITEV

 1. Urejanje prejete poslovne dokumentacije,
 2. kontiranje in knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige,
 3. vodenje pomožnih knjig in razčlenjevanje razvidov (analitične evidence terjatev in obveznosti, analitične evidence osnovnih sredstev),
 4. spremljanje odprtih postavk (kupci in dobavitelji),
 5. analitično razvidovanje stroškov in prihodkov,
 6. izračuni obresti,
 7. sestavljanje letnega poročila skladno z ZGD in SRS za poslovne potrebe in za namen javne objave ter statistične potrebe,
 8. vodenje davčnih evidenc (npr. evidence po predpisih o DDV) ter sestavljanje davčnih obračunov, kot so npr. obračun davka dohodka pravnih oseb, obračun davka na dodano vrednost, obračun davčnega odtegljaja po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali po Zakonu o dohodnini ter sestavljanje drugih davčnih obračunov,
 9. obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve kot tudi drugih dohodkov fizičnih oseb, katerih izplačevalec je naročnik te pogodbe (kot npr. avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, dohodkov iz najemnin,…) vključno z izdelavo vseh z zakonom ali drugimi predpisi predpisanih obračunov in poročil, povezanih s temi izplačili (ob samem izplačilu ali ob zaključku leta),
 10. Vodenje materialnega knjigovodstva, priprava poročil vezanih na dobavo in izdajo blaga in materiala (intrastat),
 11. sestavljanje poročil po naročilu naročnika za njegove potrebe (npr. za potrebe uprave, lastnikov) in izdelovanje poročil, predpisanih z zakonom ali drugimi predpisi za potrebe Banke Slovenije, Statističnega urada, ZPIZ in morebitnih drugih državnih inštitucij ter drugih oseb (npr. banke, zavarovalnice) na željo naročnika,
 12. sodelovanje pri revizijskih in inšpektorskih pregledih naročnikovega poslovanja,
 13. obveščanje o spremembi davčne zakonodaje.

OBSEG SVETOVALNIH STORITEV

 1. svetovanje na področju računovodenja in na drugih področjih, povezanih z računovodenjem in vodenjem davčnih evidenc, ter priprave verodostojnih računovodskih listin,

OBSEG ADMINISTRATIVNIH STORITEV


DODATNE OPCIJE

Za naše stranke nudimo tako klasično računovodstvo kot tudi spletno računovodstvo.
Pri spletnem računovodstvu se izvajajo dela na isti bazi tako s strani stranke kot računovodstva, ki se rezulira v ažurnem vpogledu v podatke ter ne prihaja do podvajanja opravil (knjiženje izdanih računov in podobno) in posledično nižji strošek računovodstva za stranko. Za spletno računovodstvo uporabljamo program MiniMax (podjetje SAOP d.o.o.).


kontakt01/423-41-07fax01/423-41-07
e-mailinfo@dobiko.si lokacijaLokacija


FACEBOOK


© 2019 Dobiko d.o.o. Vse pravice pridržane. Izvedba Invita d.o.o.